Liên hệ với chúng tôi

 • Địa chỉ các cơ sở của trại cá giống Quang Nguyên
  • Cơ sở 1; Thượng Nam, Ngư Thủy, Lệ Thủy Quảng Bình
  • Cơ sở 2: Lộc Thái, Mỹ Châu, phù Mỹ, Bình Định
  • Cơ sở 3: Hội Am. Cao Minh. Vĩnh Bảo. Hải phòng
  • Cơ sở 4: Ấp phú lợi A. Xã phú thuận B. Hồng Ngự. Đồng Tháp
  • Cơ sở 5: Buôn Kao. Xã Ea Kao. Buôn Mê Thuột. Đắk Lắk
 • Hotline: 0394226990
 • Fanpage : https://www.facebook.com/traicagiongQuangNguyen
 • Email: traicagiongquangnguyen@gmail.com
 • website: https://traicagiong.com/